ตู้ล่าม

ให้เช่า ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา บริการ หูฟังแปลภาษา บูธ

เราให้บริการอุปกรณ์ของล่ามในการประชุมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ เช่น ตู้ล่าม บูธล่าม และ หูฟังแปลภาษาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประชุมสัมมนานั้นๆมุ่งเน้นให้การประชุมสัมมนาของท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่านจะประทับใจกับการทำงานของล่ามนานาชาติที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกให้ศูนย์แปลทรานสเลชั่นแล็บดูแลงานของท่าน

ศูนย์การแปล Translation Lab

เราจัดหาล่ามที่มีประสบการณ์สูงในหลายภาษาซึ่งได้ทำการแปลในงานประชุมสัมมนาสำคัญมากมาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปล เช่น ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา และ หูฟังแปลภาษาในราคาที่เป็นกันเอง โทรมาปรึกษากันก่อนได้ค่ะ ยินดีให้คำแนะนำรายละเอียดต่างๆที่083-083-2943 หรือที่อีเมล translationlab@protonmail.com

ตู้ล่าม ตู้ล่าม ตู้ล่าม ตู้ล่าม ตู้ล่าม